LatvijāVakar, 17:22Valdība vienojas par atbalstu iedzīvotājiem vētras seku likvidācijai

RockedBuzz
By RockedBuzz 5 Min Read

Valsts varēs uzņemties līdz 90% izdevumu, nodrošinot lielāku finansiālo atbalstu tām pašvaldībām, kuru teritorijās negaiss ir nodarījis lielākos postījumus, ceturtdien ārkārtas sēdē nolēma Ministru kabinets (MK), atbalstot Finanšu ministrijas (FM) sagatavotos grozījumus MK noteikumos “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”.

Vētras postījumi Dobeles novada Augstkalnē.
Vētras postījumi Dobeles novada Augstkalnē. Foto: Evija Trifanova/LETA

Valsts varēs uzņemties līdz 90% izdevumu, nodrošinot lielāku finansiālo atbalstu tām pašvaldībām, kuru teritorijās negaiss ir nodarījis lielākos postījumus, ceturtdien ārkārtas sēdē nolēma Ministru kabinets (MK), atbalstot Finanšu ministrijas (FM) sagatavotos grozījumus MK noteikumos “Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas”.

Ņemot vērā ierobežotos pašvaldībām pieejamos finanšu līdzekļus un lai nodrošinātu pēc iespējas ātrāku finansiālu atbalstu iedzīvotājiem, lai novērstu lielu dabas stihijas radītos zaudējumus dzīvojamo māju un dzīvokļu īpašniekiem un nodrošinātu finanšu līdzekļus iedzīvotājiem dabas katastrofas radīto seku novēršanai, bija nepieciešams steidzamības kārtībā virzīt grozījumus noteikumos ar mērķi samazināt pašvaldības līdzfinansējuma apmēru no ne mazāk kā 50% līdz ne mazāk kā 10%, norāda FM.

Noteikumi nosaka, ka pašvaldība līdzekļus var pieprasīt to pašvaldības izdevumu, tai skaitā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kompensēšanai, kas izmaksāti atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem vai lielu stihisku nelaimju gadījumā ar pašvaldības domes lēmumu, dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem), dzīvokļu īpašniekiem vai to tiesiskajiem valdītājiem dzīvojamās mājas renovācijai, lai likvidētu terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas saskaņā ar likumu “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”.

Pašvaldība pieprasījumā minētajam infrastruktūras objektam nodrošina līdzfinansējumu ne mazāk kā 50% apmērā. Lielu stihisku nelaimju gadījumā, ja radīto zaudējumu apmērs pārsniedz 2% no pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā, MK varēs pieņemt lēmumu par citu pašvaldības līdzfinansējuma apmēru ne mazāk kā 10% apmērā.

Respektīvi, valsts varēs uzņemties līdz 90% izdevumu, tādējādi nodrošinot lielāku finansiālo atbalstu tām pašvaldībām, kuru teritorijās negaiss ir nodarījis lielākos postījumus, skaidro FM.

MK, lemjot par līdzfinansējuma apmēru, katru gadījumu izvērtēs atsevišķi atbilstoši atbildīgās ministrijas priekšlikumiem, ņemot vērā konkrētu liela stihisku nelaimju gadījumā radīto zaudējumu apmēru, atbilstoši samērīgumam un proporcionalitātei attiecībā uz pašvaldības plānotajiem budžeta izdevumiem kārtējā gadā.

Jau ziņots, ka trešdien, 9.augustā, tikšanās laikā FM panākta vienošanās, ka pašvaldības varēs saviem iedzīvotājiem vispirms izmaksāt primāro atbalstu līdz 3000 eiro mājas jumta un logu atjaunošanai vai nomaiņai, kas tiks piešķirts visiem iedzīvotājiem, kuru īpašumus – dzīvojamās mājas – ir skārusi vētra.

Trešdien finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) tikās ar pašvaldību vadītājiem, kuru teritorijas visvairāk ir skārusi pirmdienas vētra. Puses vienojās par vienoto pieeju primārās palīdzības sniegšanā cietušajām mājsaimniecībām un iedzīvotājiem, kas pašvaldībām būtu jānodrošina nekavējoties.

Valdība aicina pašvaldības nepārsniegt negaisā cietušo ēku atjaunošanas apmēru 20 eiro par kvadrātmetru

Valdība aicina pašvaldības nepārsniegt negaisā cietušo ēku atjaunošanas apmēru 20 eiro par kvadrātmetru, teikts šodien vadības ārkārtas sēdē skatītajā ziņojumā Par priekšlikumiem atbalsta mehānisma izveidei pašvaldībās vētras seku likvidācijai dzīvojamām mājām.

Nosakot atbalsta apmēru, pašvaldības aicinātas nodrošināt pēc iespējas vienlīdzīgu atbalsta apmēru visās pašvaldībās.

Ziņojumā norādīts, ka pašvaldībām jāorganizē palīdzības sniegšana, piešķirot atbalstu vienreizēja finansējuma vai remonta darbiem mājokļiem, kas cietuši 7.augusta vētrā un par kuriem apkopota informācija. Atbalsts var tikt izmantots gan kā pagaidu risinājums ēkas sakārtošanai un pasargāšanai no bojāejas, gan arī lai atjaunotu iepriekšējo stāvokli.

Individuālām dzīvojamām mājām varētu tikt piešķirts vienreizējs atbalsts līdz 3000 eiro ar papildu nosacījumu, ka atbalsta apmērs nepārsniedz 20 eiro par vienu kvadrātmetru atjaunojamās platības.

Daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām vienreizējs atbalsts nedrīkstēs pārsniegt 20 eiro par vienu kvadrātmetru atjaunojamās platības.

Pašvaldībām arī jāorganizē papildu konteineru izvietošana būvniecības atkritumu savākšanai un apsaimniekošanai, sedzot atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas izdevumus.

Pašvaldības arī aicinātas piecu darba dienu laikā pēc informatīvā ziņojuma apstiprināšanas Ministru kabinetā, pabeigt apkopot informāciju par savā teritorijā esošajiem vētras bojātajiem īpašumiem un būvniecības atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas apjomiem, attiecībā uz kuriem var tikt sagatavots līdzekļu pieprasījums.

FacebookLinkedInDraugiemTwitter

Comments

Share This Article
Leave a comment