LatvijāŠodien, 08:31Ainavu politikas ieviešanas plāns nodots publiskai apspriešanai

RockedBuzz
By RockedBuzz 2 Min Read

Publiskā apspriešanā nodots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātais Ainavu politikas ieviešanas plāns 2024.-2027.gadam, liecina publikācija Ministru kabineta interneta portālā.

Rīgas panorāma. Ilustratīvs attēls
Rīgas panorāma. Ilustratīvs attēls Foto: Edijs Pālens/LETA

Publiskā apspriešanā nodots Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātais Ainavu politikas ieviešanas plāns 2024.-2027.gadam, liecina publikācija Ministru kabineta interneta portālā.

Plāna mērķis ir radīt priekšnosacījumus daudzveidīgu un sabiedrībai pieejamu ainavu attīstībai, teikts plāna kopsavilkumā. Tiek plānots integrēt ainavu politiku reģionālajā un pilsētplānošanas politikā, kultūras, vides, lauksaimniecības, sociālajā un saimnieciskajā politikā, kā arī jebkurā citā politikā, kas tieši vai netieši var ietekmēt ainavas. Piemēram, teritorijas plānojumos jānosaka prasības un nosacījumi, kas paredz ainaviski nozīmīgu vietu aizsardzību.

Paredzēts izveidot pastāvīgu starpinstitucionālu Ainavu pārvaldības koordinācijas padomi, kura savukārt izstrādās vadlīnijas ainavu vērtēšanai pilsētvidē un izstrādās nacionālas nozīmes ainaviski vērtīgo teritoriju pārvaldības un atbalsta modeli.

Ainavu kvalitātes uzlabošanai pilsētvidē, tai skaitā Rīgas vēsturiskajā centrā, plānots īstenot projektus publiskās ārtelpas attīstībai pilsētu funkcionālajās teritorijās.

Plānots nodrošināt ar ražošanu nesaistītu platību vai ainavas elementu izveidošanu un/vai saglabāšanu aramzemē. Tāpat paredzēts ieviest pasākumus lauksaimniekiem vides un klimata jomā – ekoshēmas. Ekoshēmas ir klimatiskās un vidiskās shēmas kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta instrumentā, lai lauksaimniekus stimulētu izmantot klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības prakses un atbalstītu viņus šīs prakses ievērošanā. Dalībvalstīm katru gadu vismaz 25% no saviem tiešajiem maksājumiem ir jāatvēl ekoshēmām, pausts dokumentā.

Plānu izstrādājusi VARAM sadarbībā ar ainavu politikas īstenošanā iesaistītajām ministrijām – Izglītības, Kultūras un Zemkopības ministrijā, to padotības iestādēm, UNESCO Latvijas Nacionālo Komisiju, plānošanas reģioniem, Agroresursu un ekonomikas institūtu, kā arī augstskolām. Lai nodrošinātu sabiedrības līdzdalību, plāna sagatavošanā tika iesaistītas nevalstiskās organizācijas.

Plāna īstenošana paredzēta valsts budžeta finansējuma ietvaros, piesaistot arī Eiropas strukturālo un investīciju fondu līdzfinansējumu.

Latvijas ainavu politikas ieviešanas plāna 2024.-2027.gadam izstrādi plānots pabeigt līdz šī gada beigām.

FacebookLinkedInDraugiemTwitter

Comments

Share This Article
Leave a comment